1. Juno Membership là gì?

1. Juno Membership là gì?

Juno Membership là chương trình Khách hàng Thân Thiết mới, mang đến những ưu đãi và những quyền lợi đặc biêt dành riêng cho khách hàng thân thiết của Juno. Tài khoản thành viên được quản lý và cập nhật theo số điện thoại.