Phần này hiện không bao gồm bất kỳ nội dung nào. Thêm nội dung vào phần này bằng cách sử dụng thanh bên.

Phần này hiện không bao gồm bất kỳ nội dung nào. Thêm nội dung vào phần này bằng cách sử dụng thanh bên.

Phần này hiện không bao gồm bất kỳ nội dung nào. Thêm nội dung vào phần này bằng cách sử dụng thanh bên.

Phần này hiện không bao gồm bất kỳ nội dung nào. Thêm nội dung vào phần này bằng cách sử dụng thanh bên.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Pandora Signature Logo

Vòng Kiềng Pandora Signature I-D
Hết Hàng
Vòng Kiềng Pandora Signature I-D
Hết Hàng
Nhẫn Pandora Trái Tim Đính Đá
Hết Hàng
Charm Treo Pandora Vòng Tròn Khắc Logo
Hết Hàng
Bông Tai Nụ Pandora Khắc Logo Đính Đá
Hết Hàng
Vòng Kiềng Pandora Signature I-D
Hết Hàng
Nhẫn Pandora Chồng Đính Đá
Hết Hàng
Nhẫn Pandora Khắc Logo & Trái Tim
Hết Hàng
Nhẫn Pandora Ba Vòng Đá Khắc Pavé
Hết Hàng
Nhẫn Pandora Chồng Đính Đá
Hết Hàng
Nhẫn Pandora Khắc Logo & Trái Tim
Hết Hàng
Charm Tròn Pandora Đá Khắc Pavé & Logo
Hết Hàng
Charm Kẹp Pandora Đá Khắc Pavé & Logo
Hết Hàng
Charm Kẹp Pandora Hình Tròn Khắc Logo
Hết Hàng
Charm Xích Pandora Khắc Logo
Hết Hàng
Charm Xích Pandora Khắc Logo

Pandora

3.290.000₫

Charm Xích Pandora Khắc Logo
Hết Hàng
Charm Xích Pandora Khắc Logo

Pandora

3.590.000₫

Charm Kẹp Pandora Hình Tròn Khắc Logo
Hết Hàng
Vòng Cổ Pandora Đôi T-bar
Hết Hàng
Vòng Cổ Pandora Đôi T-bar

Pandora

3.590.000₫

Vòng Cổ Pandora Ba Vòng Tròn Đính Đá
Hết Hàng
Bông Tai Nụ Pandora Vòng Tròn Khắc Logo
Hết Hàng
Bông Tai Nụ Pandora Vòng Tròn Đính Đá
Hết Hàng
Bông Tai Nụ Pandora Khắc Logo Đính Đá
Hết Hàng

Tìm kiếm

z